Go East on Ida-Euroopa misjoniteenistus, mille põhirõhk lasub Tšehhil ja Eestil.

Samuti toimetab teenistus Go East lepitust rahvusgruppide, eriti just tšehhide ja sudeedisakslaste vahel.

Rajajateks on Paul ja Irene Neustupny Berliinist.
Go East on misjoniteenistuse Neues Land e.V. tööharu.